Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Đầu tư-Đấu thầu-Mua sắm công

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở xây dựng Giá trị dự toán mua sắm cho gói thầu: In ấn tài liệu truyền thông, Bản tin sức khoẻ Bình Dương và các sản phẩm truyền thông năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết mời xem tại: 

files/674-TB-KSBT.pdf

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đang có nhu cầu mua hóa chất xét nghiệm lĩnh vực Hóa lý, Vi sinh phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị.
Kính mời Quý công ty, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng cung ứng hàng hóa vui lòng chào giá theo nội dung sau: (Chi tiết xem file đính kèm): files/347-TB-KSBT2.pdf
 

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: In ấn Biểu mẫu, tài liệu truyền thông và Bản tin sức khoẻ Bình Dương năm 2024 (đã có maket) với nội dung cụ thể như sau:

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để triển khai hoạt động In và treo băng rôn truyền thông giáo dục sức khỏe theo chủ đề trọng tâm năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: