Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu : Thuê dịch vụ vệ sinh trụ sở làm việc cho 02 cơ sở của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: Số 209, đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Vũ Oanh                                 Chức vụ: Nhân viên Phòng TCHC

Điện thoại: 0907.279.034                                    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: : Số 209, đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Nhận qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 17 tháng 05 năm 2024 đến trước 17h ngày 27 tháng 5 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: xem chi tiết tại đây files/527-TB-KSBT.pdf