Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: In ấn tài liệu truyền thông, Bản tin sức khỏe Bình Dương và các sản phẩm truyền thông năm 2024 (Đã có maket) với nội dung cụ thể như sau (vui lòng xem tập tin đính kèm): files/Th_mc_mc_nh_20240524_2.pdf