Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: PHOTOCOPY BIỂU MẪU, SỔ KHÁM SỨC KHỎE TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BÌNH DƯƠNG với nội dung cụ thể như sau (vui lòng xem tập tin đính kèm): files/mai thi/559-TB-KSBT_1.pdf