BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Khoa Sốt rét- Côn trùng-Ký sinh trùng

Ngày Thế giới phòng chống sốt rét 25/4 được kỳ họp thứ 60 Đại Hội Đồng Y tế Thế giới tháng 5/2007 ấn định, đây là ngày để ghi nhận nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát bệnh sốt rét một cách hiệu quả. Mục đích của sự kiện này là cho các quốc gia đang ở trong vùng bị ảnh hưởng bởi bệnh sốt rét có cơ hội học hỏi lẫn nhau và hỗ trợ nhau để cùng chống lại căn bệnh này.

Ngày 25/12/2023, Ban quản lý Dự án RAI3E tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Dự án “Sáng kiến ​​khu vực ức chế và loại trừ sốt rét thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) .