Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Từ trước đến nay, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm được tăng cường, góp phần ngăn chặn kịp thời, giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là giảm các vụ ngộ độc tại các khu công nghiệp. Nhận thức và trách nhiệm của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm cũng được nâng cao.

 Nhận định vấn đề an ninh, an toàn thực phẩm là vấn đề hệ trọng, cấp bách, lâu dài; tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ nhân dân, chất lượng giống nòi dân tộc. Để tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Trung ương triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm từ 15/4 - 15/5/2024 trên phạm vi toàn quốc, với chủ đề: “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.
Mục đích của Tháng hành động là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.
Hưởng ứng Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2024, mỗi người dân hãy:
- Kiên quyết tẩy chay các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.
- Chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Đọc kỹ nhãn mác sản phẩm thực phẩm trước khi sử dụng.
- Thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân trong việc đảm bảo an ninh, toàn thực phẩm; thực hiện quyền khiếu nại, trách nhiệm khai báo, tố giác các hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm.
- Từ chối các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; không tiêu thụ những thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không an toàn hoặc có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng; khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và nhiễm các bệnh truyền qua thực phẩm.
Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm là trách nhiệm của toàn xã hội./. BS Diệu Hương