Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Nước sạch và vệ sinh môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia, hay nói một cách khác, nước sạch và vệ sinh môi trường đồng hành cùng sự phát triển của nhân loại. Việc cung cấp nước sạch và đầy đủ là một trong những điều kiện cơ bản để bảo vệ sức khỏe cho con người. Bảo đảm nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường sẽ góp phần khống chế được nhiều bệnh tật.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998, được tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 hằng năm, nhằm góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân.
Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề: “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”, nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu, trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân, nhất là những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình./.

BS Diệu Hương