Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tình hình tai nạn lao động năm 2023 giảm so với năm 2022, tuy nhiên vẫn còn ở mức cao. Cụ thể, năm 2023 trên toàn quốc đã xảy ra 7.394 vụ tai nạn lao động (giảm 324 vụ), làm 7.553 người bị nạn (giảm 370 người).

Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chú ý thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát nguy cơ, rủi ro; nhiều người lao động chưa được huấn luyện ATVSLĐ, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn đầy đủ và tác phong công nghiệp còn rất hạn chế, chủ quan. Công tác thông tin, tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế.
Để tăng cường kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững, năm 2024, Tháng hành động về ATVSLĐ sẽ được tổ chức từ ngày 01 - 31/5 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng".
Tháng ATVSLĐ nhằm thúc đẩy, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức, nhận thức của người lao động, các đơn vị sử dụng lao động, tiến tới các hành động cụ thể về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, tăng cường kiểm soát các nguy cơ, rủi ro; cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Tháng hành động còn là thời điểm để các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về ATVSLĐ.
Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, doanh nghiệp và người lao động cần chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.
Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động./.

BS Diệu Hương