Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BẢN TIN HOT:

Xem thêm tin

Nhằm nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ những người làm công tác công đoàn trong ngành y tế, sáng ngày 10/5/2024, tại hội trường C Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức Hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế năm 2024 với hơn 120 học viên gồm: Chủ tịch (Phó Chủ tịch), cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ, đại diện mạng lưới an toàn vệ sinh lao động các công đoàn cơ sở trực thuộc.

 Ngành y tế là ngành lao động đặc thù, hầu hết các nhân viên phải làm việc trong điều kiện lao động có yếu tố nguy hiểm cùng các yếu tố tác hại là nguyên nhân gây bệnh nghề nghiệp và ảnh hưởng đến sức khỏe. Những năm gần đây các cơ sở y tế đã quan tâm đến sức khỏe của cán bộ nhân viên y tế. Trong Luật An toàn vệ sinh lao động quy định về việc phải bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; bảo đảm chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Vì vậy, để hoạt động bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế của các đơn vị được hiệu quả thì công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp luôn được Công đoàn ngành chú trọng và quan tâm.
Tại lớp tập huấn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hướng dẫn và cập nhật trích yếu các điều luật, văn bản hướng dẫn thực hiện luật an toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế; nội dung công tác quan trắc môi trường lao động; hướng dẫn thực hiện công tác quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động - bệnh nghề nghiệp và những kiến thức liên quan đến bệnh nghề nghiệp thường gặp đối với nhân viên y tế và biện pháp dự phòng…
Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho cán bộ công đoàn, cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ, mạng lưới an toàn vệ sinh viên nắm bắt được những kiến thức chung về An toàn vệ sinh lao động, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc và nắm bắt được những quy định của pháp luật về ATVSLĐ như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ.

Một số hình ảnh ghi lại tại Hội nghị: 


Tin, ảnh: Bích Hạnh